یادداشت/خسته از چهره های تکراری!
یادداشت/خسته از چهره های تکراری!
آرمان تبریز- مهدی حافظ زاده خبر عدم کاندیداتوری لاریجانی؛ رئیس فعلی مجلس در انتخابات اسفندماه بازتاب فراوانی داشت. نکته جالب اینکه هیچ کس از شهروند عادی گرفته تا رجال سیاسی از این اقدام لاریجانی ناراحتی خود را اعلام نکرده است.

آرمان تبریز- مهدی حافظ زاده خبر عدم کاندیداتوری لاریجانی؛ رئیس فعلی مجلس در انتخابات اسفندماه بازتاب فراوانی داشت. نکته جالب اینکه هیچ کس از شهروند عادی گرفته تا رجال سیاسی از این اقدام لاریجانی ناراحتی خود را اعلام نکرده است.

هرچند پیش بینی می شود وی خود را آماده کارزار انتخابات ریاست جمهوری می کند، ولی شهروندان بسیاری از انصراف جناب لاریجانی خوشحالی خود را اعلام کرده اند. واقعیت این است که برخی چهره های تکراری در ۴۰ سال اخیر پست و مقام های حساس کشور را یا خود تصاحب کرده اند یا اینکه برای اطرافیانشان تقسیم نموده اند.

به نظر می رسد عموم ملت به هوای تازه با ورود چهره‌های جدید و جوانتر و البته خوش فکرتر برای اداره کشور نیازمند است. کمپینی در حال اجراست که در انتخابات مجلس مردم به نامزدان جدید و جوان رای داده و از چهره های تکراری به روش مدنی عبور کنند!
به امید آن روز