آرمان تبریز-دکترعزت اله جعفری مدیرکل سابق مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌شرقی و مشاوررئیس بنیادحفظ آثار در شمالغرب کشور، ضمن حضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند .
به گزارش خبرنگار ما وی در این بازدید گفت ؛امروزه نشریات به دلیل نقش کلیدی و مهمی که می تواننددرکنترل عملکرد دولتمردان و مسولان داشته باشند؛ رکن چهارم دموکراسی لقب گرفته و تبدیل به یکی از شاخص های توسعه یافتگی و پیشرفت جوامع از دیدگاه محققان قرار گرفته اند.
سردار جعفری تصریح کرد:رسالت اخلاقی واجتماعی خبرنگاران ایجاب می کند که با تنویرفضاهای تاریک اذهان مردم ؛ افق های روشنی از آینده را پیش روی مردم خویش بگشاید.
یک نشریه و خبرنگار مردمی و اخلاق مدار می بایست با چشم پوشی ازمنافع فردی، و به دور از جانب داری و گرایش سیاسی دفاع ازمنافع ملی و ایجاد آرامش در جامعه را ازمحور اساسی و اولویت دار برنامه خود قرار دهد .
جعفری اذهان داشت ؛خبرنگاران با انتشار واقعیت ها و آگاهی سازی جامعه باید دست غارتگران  ثروت های ملّی را ازجامعه کوتاه کنند و درکنار مدیران متههد و متخصص بستر جامعه را برای پویایی سوق دهند .
وی در پایان اظهار داشت،رسالت همه ما حفظ و ادامه راه شهداست و اگربتوانیم نسل آینده را نسبت به آرمان های شهدا و آشنایی با اهداف آنان بیشتر سوق دهیم خیلی از مشکلات حل خواهد شد .