گزارش تصویری نشست خبری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی - پایگاه خبری-تحلیلی | پایگاه خبری-تحلیلی