گزارش تصویری نشست خبری مدیرکل امورعشایرآذربایجان شرقی بااصحاب رسانه

گزارش تصویری نشست خبری مدیرکل امورعشایرآذربایجان شرقی بااصحاب رسانه

گزارش تصویری نشست خبری مدیرکل امورعشایرآذربایجان شرقی بااصحاب رسانه