گزارش تصویری نشست خبری ششمین مرحله از همایش بین المللی اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری با حضور رئیس جامعه المصطفی واحد تبریز ورئیس دانشگاه تبریز - پایگاه خبری-تحلیلی | پایگاه خبری-تحلیلی