گزارش تصویری نشست خبری امیر دریادار دوم رضا عباسی با اصحاب رسانه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌ شرقی

گزارش تصویری نشست خبری امیر دریادار دوم رضا عباسی با اصحاب رسانه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌ شرقی

گزارش تصویری نشست خبری امیر دریادار دوم رضا عباسی با اصحاب رسانه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌ شرقی