گزارش تصویری سومین جشنواره ملی برداشت پسته شهرستان اسکو بخش ایلخچی وتور رسانه ای - پایگاه خبری-تحلیلی | پایگاه خبری-تحلیلی