گزارش تصویری حضور اصحاب فرهنگ ورسانه در بیت ایت الله ال هاشم امام جمعه محبوب تبریزباهماهنگی بسیج رسانه - پایگاه خبری-تحلیلی | پایگاه خبری-تحلیلی