گزارش تصویری بازدید عکاسان خبری درقالب راویان پیشرفت بسیج رسانه آذربایجان شرقی ازمجتمع ابرسانی ستارخان فازدو - پایگاه خبری-تحلیلی | پایگاه خبری-تحلیلی