گزارش تصویری سلسله نشستها با اصحاب رسانه باموضوعیت رسم خدمت دستگاهای اجرای اذربایجان شرقی بخش چهارم - پایگاه خبری-تحلیلی | پایگاه خبری-تحلیلی