آرمان تبریز/گزارش تصویری از گرامیداشت چهاردهمین سالرزو تاسیس موسسه نابینایان بصیر - پایگاه خبری-تحلیلی | پایگاه خبری-تحلیلی