دوره‌های آموزشی «حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای» و «حسابداری دولتی اعتبارات هزینه‌ای» برگزار شد
دوره‌های آموزشی «حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای» و «حسابداری دولتی اعتبارات هزینه‌ای» برگزار شد
آرمان تبریز-دوره‌های آموزشی «حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای» و «حسابداری دولتی اعتبارات هزینه‌ای» به همت معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.

آرمان تبریز-دوره‌های آموزشی «حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای» و «حسابداری دولتی اعتبارات هزینه‌ای» به همت معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،این دوره‌های آموزشی با هدف ایجاد توانایی به کارگیری کلیه عملیات حسابداری مستقل عمومی و حساب‌های مستقل درآمدهای اختصاصی و عملیات حسابداری حساب‌های مستقل با حضور کارشناسان امور مالی و بودجه و عاملان ذیحسابی فرمانداری‌های استان در محل استانداری برگزار شد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های دوره آموزشی «حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای» می‌توان به حساب مستقل وجوه سپرده، حساب مستقل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، آشنایی با فرم‌ها، دفاتر و گزارش حساب مستقل سایر منابع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد.

کلیات موازین و استانداردهای حسابداری دولتی، روش‌های متداول حسابداری، حساب مستقل و گروه حساب مستقل دولتی، مفاهیم وجوه مستقل، گروه حساب مستقل بودجه¬ای و گروه حساب مستقل دریافت‌ها و پرداخت‌ها نیز از سرفصل‌های دوره آموزشی «حسابداری دولتی اعتبارات هزینه‌ای» به شمار می‌رود.