هیات رئیسه کمیسیون‌های «خدمات شهری» و «برنامه و بودجه » شورای شهر تبریز مشخص شد
هیات رئیسه کمیسیون‌های «خدمات شهری» و «برنامه و بودجه » شورای شهر تبریز مشخص شد
آرمان تبریز-اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های «محیط زیست و خدمات شهری» و کمیسیون «برنامه و بودجه » شورای اسلامی شهر تبریز مشخص شدند.

آرمان تبریز-اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های «محیط زیست و خدمات شهری» و کمیسیون «برنامه و بودجه » شورای اسلامی شهر تبریز مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار ما، با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز، رییس این کمیسیون ابقا شد.

در این انتخابات عبداله تقی پور با پنج رای به عنوان رئیس، محرم محمدزاده، نایب رئیس و کریم صادقزاده به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند و همچنین سعید نیکوخصلت و علی آجودان زاده نیز به عنوان «عضو کمیسیون» در جلسات حضور خواهند داشت.

همچنین انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز نیز برگزار و رییس این کمیسیون نیز در سمت خود ابقا شد.

در این انتخابات محمدباقر بهشتی به عنوان رییس، غلامحسین مسعودی ریحان، نایب رییس و کریم صادقزاده به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند؛گفتنی است ؛ شهرام دبیری و شکور اکبرنژاد نیز به عنوان «عضو کمیسیون» در جلسات حضور خواهند داشت.