یادداشت / اپیدمی ویرانگر  پوپولیسم!
یادداشت / اپیدمی ویرانگر  پوپولیسم!
آرمان تبریز-سیاست در کشور ما بدون هیچ اغراقی سال‌هاست دچار اپیدمی «پوپولیسم» یا به عبارت ساده‌ی آن رویکردهای «عوام پسندانه» و در معنی واقعی آن «عوام فریبانه» قرار گرفته است!

آرمان تبریز-سیاست در کشور ما بدون هیچ اغراقی سال‌هاست دچار اپیدمی «پوپولیسم» یا به عبارت ساده‌ی آن رویکردهای «عوام پسندانه» و در معنی واقعی آن «عوام فریبانه» قرار گرفته است!
برای همگان اعم از خواص و عوام بی هیچ استثنایی رد پای پوپولیسم در تمام مراتب سیاسی قابل ردیابی است و این آفت بیش از هر مرحله‌ای در عرصه‌هایی که حضور آحاد مردم در آن نقش آفرینی می‌کند نمود بر جسته‌تری دارد و بی  جهت نیست صحنه‌ی انتخابات و همه پرسی‌ها آلوده‌ترین فضاهای سیاسی، اجتماعی به این بیماری شناخته می‌شوند و تبعات آن ارکان مدیریتی را در بخش‌های مختلف تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد و حاصل آن ناکارآمدی‌ها و تبهکاری‌هایی است که جامعه متحمل آن است!

اگر شعارهای انتخاباتی قریب به اتفاق کاندیداهای ادوار گذشته و حال مراکز نظارتی و قانونگزاری را مورد رصد قرار دهیم با انبوهی از شعارها و وعده‌های نامربوط و مغایر اختیارات قانونی مواجه می‌شویم که کاربرد آن‌ها تا پایان روز رای گیری است و چه بسا افرادی نیز به واسطه‌ی اینگونه شعارهای عوام فریبانه به نهادهای سرنوشت‌ساز راه پیدا کرده و برای استمرار حضور خود در این مراکز از امکانات و اختیارات و ارتباطات ناشی از آن بهره‌برداری کنند!
بسیار بدیهی است که رهایی جامعه از بخش بزرگی از معضلات و گرفتاری‌های بزرگ و اساسی در وهله‌ی اول با بازنگری و اصلاح سیستم انتخاباتی میسر می‌شود، بطوریکه اولاً شیوه‌های پوپولیستی از فضای همه‌پرسی‌ها زدوده شود و ثانیاً امکان رقابت عادلانه و بالسویه عناصر کارآمد و صادق در انتخابات فراهم گردد.

هرچندفقدان احزاب آزاد و مستقل تحقیقاً در راهبرد جامعه و مدیریت‌های کشور به جد احساس می‌شود و غیبت چنین تشکیلات مردم نهاد به مراتب بیش از تبعات چالش برانگیز آنها جامعه را از وجود ساختارهای محکم سیاسی محروم کرده است اما تعیین مرزبندی‌ها و ممنوعیت رقابت‌های عوام فریبانه و پول محور که گاهاً بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای برخی کاندیداها مهیا می‌کنند تا البته  پس از انتخابات چند برابر آن را به بهای خیانت بر جامعه بستانند حداقل تدبیری است که عجالتاً از ارکان حکومتی انتظار می‌رود .

به نظر می‌رسد پس از سپری شدن چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی زمان آن فراهم شده باشد که بخش‌های مغفول مانده‌ی قانون اساسی و لزوماً بازنگری در آن بطوریکه حقوق بنیادین سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم را تادیه کند فرا رسیده است، اصولی که آزادی احزاب، حقوق اقوام و عدالت اجتماعی را مورد تاکید قرار می‌دهد و در حال حاضر عدم ایفای آن انرژی و هزینه‌های زیادی را می‌گیرد و توسل شعاری رندان سیاسی بر آن عامل اصلی و مهم رواج پوپولیسم ویرانگر است.▫️ابوالفضل وصالی

  • منبع خبر : آریا