خانه تاریخی کلکته چی با مرمت اصولی از نابودی نجات می یابد
خانه تاریخی کلکته چی با مرمت اصولی از نابودی نجات می یابد
آرمان تبریز-شهردار محترم منطقه هشت طی برنامه ای از خانه تاریخی کلکته چی در راسته کوچه بازدید نموده و دستورات مقتضی را به معاون فنی و عمران منطقه هشت جهت شروع فوری عملیات مرمتی این خانه تاریخی صادر نمودند.

آرمان تبریز-شهردار منطقه هشت تبریز طی برنامه ای از خانه تاریخی کلکته چی در راسته کوچه بازدید نموده و دستورات مقتضی را به معاون فنی و عمران منطقه هشت جهت شروع فوری عملیات مرمتی این خانه تاریخی صادر نمودند.
به گزارش خبرنگارما،دکتر علی مدبر در این بازدید بر ارزشمند بودن این خانه تاریخی اشاره نموده و افزود: چندین سال قبل با وجود محدودیت مالی منطقه تمام توان خود را برای تملک این خانه تاریخی بکار بسته و توانستیم مانع تخریب خانه کلکته چی شویم.
مدبر افزود:متاسفانه بدلیل عدم مرمت و نگهداری مناسب، وضعیت کنونی این خانه تاریخی در وضعیت نامناسب بوده و نیازمند مرمت و ساماندهی فوری میباشد تا از تخریب کامل پیشگیری شود.شایان ذکر است شهردار منطقه هشت دراین دیدار با تاکید بر لزوم تسریع در مرمت خانه کلکته چی ، خواستار تجهیز کارگاه جهت آغاز فوری عملیات مرمتی این خانه تارخی شد.

  • منبع خبر : شهردار منطقه هشت در بازدید از خانه تاریخی کلکته چی :