فراخوان عمومی شهرداری تبریز برای تنظیم بودجه سال ۹۹ با اعمال نظر شهروندان
فراخوان عمومی شهرداری تبریز برای تنظیم بودجه سال ۹۹ با اعمال نظر شهروندان
آرمان تبریز: شهرداری تبریز در نظر دارد اولویت های پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی خود را با اعمال نظر شهروندان تبریز تنظیم و در بودجه پیشنهادی خود لحاظ کند.

آرمان تبریز: شهرداری تبریز در نظر دارد اولویت های پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی خود را با اعمال نظر شهروندان تبریز تنظیم و در بودجه پیشنهادی خود لحاظ کند.

به گزارش آرمان تبریز، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، به استناد اسناد بالا دستی (از جمله چشم انداز و برنامه پنج ساله)  برنامه و بودجه سال۱۳۹۹  شهرداری کلانشهر تبریز را تهیه کرده است و قبل از پایان سال، شورای اسلامی شهر آن را بررسی و تصویب می کند.

این فرآیند، سرنوشت اداره و مدیریت شهری تبریز را  برای یک سال رقم می زند و حوزه های گوناگون شهرداری تبریز را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به سیاست کاری شهرداری تبریز در مورد شفافیت و تحقق شعار “هر شهروند، یک شهردار” شهروندان می توانند نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه های مختلف مدیریت شهری در تدوین برنامه و بودجه سال  ۱۳۹۹شهرداری تبریز به شرح ذیل در سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری تبریز در آدرس pishnahadat.tabriz.ir ثبت کنند.

عمران شامل: معرفی پروژه های عمرانی با قابلیت اجرا و رفع کمبودها، نیاز واقعی شهروندان در مناطق دهگانه شهر تبریز.

شهرسازی و معماری شامل: طرح های شهری، روش های نوین شهرسازی و معماری و بازآفرینی شهری.

مالی و اقتصادی شامل: کاهش هزینه ها، افزایش درآمد، و … .

فرهنگی و هنری و ورزشی و سلامت شامل: کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری و ورزشی و سلامت در شهر تبریز که توسط شهرداری سیاست گذاری و اجرایی می شود.

حمل و نقل و ترافیک شامل: کلیه طرح ها و قوانین مربوط در حوزه حمل و نقل و ترافیک، اصلاح قوس ها، نصب تابلو، نصب چراغ و … .

برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شامل: کلیه فعالیت ها در زمینه نوسازی و تحول اداری، مطالعات و پژوهش های شهری، برنامه و بودجه و … .

خدمات شهری شامل: کلیه فعالیت های حوزه خدمات شهری، مدیریت پسماند، محیط زیست و فضای سبز، زیبا سازی و … .
بدیهی است پیشنهادهای برتر بعد از بررسی لازم انتخاب و به نحو شایسته از آنها تقدیر می شود .