فراگیری بیش از هزار و ۵۰۰ نفر، آموزش های فنی و حرفه ای در صنایع و صنوف آذربایجان شرقی
فراگیری بیش از هزار و ۵۰۰ نفر، آموزش های فنی و حرفه ای در صنایع و صنوف آذربایجان شرقی
آرمان تبریز: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای  آذربایجان شرقی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد یک هزار و 563 نفر در حوزه صنایع و صنوف استان آذربایجان شرقی، آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.
آرمان تبریز: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای  آذربایجان شرقی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد یک هزار و ۵۶۳ نفر در حوزه صنایع و صنوف استان آذربایجان شرقی، آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.
به گزارش آرمان تبریز، “یعقوب نماینده”اظهار کرد: در راستای تربیت نیروی کار ماهر، متخصص و کارآمد و همچنین ارتقای مهارت نیروی انسانی شاغل در واحد های تولیدی و صنعتی در شش ماهه نخست سال جاری، به تعداد یک هزار و۵۶۳ نفر آموزش های مهارتی در بخش صنایع و صنوف در استان ارائه شده است که از این تعداد ۲۳۹ نفر زن و یک هزار و ۳۲۴ نفر، مرد بودند که در کل ۱۷۸ هزار و۴۷۰ نفر- ساعت آموزش های مهارتی را سپری نموده اند.

نماینده با اشاره به وجود کارگاههای آموزشی فنی و حرفه ای در بنگاه های اقتصادی و صنایع استان آذربایجان شرقی ذعان کرد و گفت: از شاخص ترین وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ارائه آموزش در صنایع برای ارتقاء مهارت سرپرستان و کارگران می باشد و امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد از عوامل کلیدی و انکار ناپذیردر توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می گردد.

وی  افزود: برنامه ها و فعالیت های آموزشی و مهارت آموزی بنگاه های اقتصادی توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانها در این بخش از طریق مدیریت آموزش در صنایع و صنوف با همکاری واحدهای تولیدی و در قالب مراکز جوار و بین کارگاهی ،آموزش ضمن کار و صنوف انجام  می گیرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گقت : در کنار سایر مراکز جوار و بین کارگاهی فعال در استان در شش ماه نخست سال با توجه به در خواست صنایع مختلف استان در ایجاد مراکز جوار و بین کارگاهی، شرکتهای تراکتورسازی ایران، کاشی تبریز، صنایع پتروشیمی تبریز، ایدم تبریز و همچنین شرکت ایران خودرو تبریز موفق به تمهید امکانات لازم برای راه اندازی مراکز جوار شده و مجوز لازم به این شرکت ها اعطا گردید و سایر شرکتهای درخواست کننده نیز در مراحل بررسی و کارشناسی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: صنایع و بنگاه های اقتصادی فعال در آموزش فنی و حرفه ای نیروی کار خود، از معافیت های مالیاتی ارزش افزوده برخوردار شده و نیروی کار آنها می توانند از امتیازات آموزش مربوط به طبقه بندی مشاغل و ارتقاء رتبه استفاده نمایند.
نماینده در پایان گفت: اداره کل و مراکز استان آمادگی دارند تا تمامی نیازهای آموزشی  صنایع و صنوف استان و همچنین تامین کارآموزان ماهر فنی را در قالب انواع طرح های مهارت آموزی با ایجاد مراکز جوار و بین کارگاهی، ضمن کار، دوره های مهارت آموزی ویژه و آموزش دوگانه، آموزش در محیط کار واقعی و سایر طرح های سازمان تامین نمایند.