گزارش تصویری بازدید استاندار آذربایجانشرقی از مجتمع مس سونگون
گزارش تصویری بازدید استاندار آذربایجانشرقی از مجتمع مس سونگون
آرمان تبریز:دکتر پور محمدی به همراه تیم خود از مجتمع مس سونگون ،طرحهای توسعه و همچنین محل کارخانه این مجتمع بازدید به عمل آورد .
آرمان تبریز:دکتر پور محمدی به همراه  تیم خود از مجتمع مس سونگون ،طرحهای  توسعه و همچنین محل کارخانه این مجتمع بازدید به عمل آورد .