بازدید استاندار آذربایجانشرقی از مجتمع مس سونگون هم اکنون
بازدید استاندار آذربایجانشرقی از مجتمع مس سونگون هم اکنون
آرمان تبریز:دکتر پور محمدی به همراه  تیم خود از مجتمع مس سونگون ،طرحهای  توسعه و همچنین محل کارخانه این مجتمع بازدید به عمل آورد .
آرمان تبریز:دکتر پور محمدی به همراه  تیم خود از مجتمع مس سونگون ،طرحهای  توسعه و همچنین محل کارخانه این مجتمع بازدید به عمل آورد .
به گزارش آرمان تبریز،در این بازدید استاندار آذربایجانشرقی تصریح کرد :از اتفاقات جالب در در حال حاضر درمس سونگون افزایش اکتشافات افزایش ذخیره شروع طرحهای توسعه و در کنار آن تلاش جهادی مدیران کارآمد مس در مسئولیتهای  اجتماعی و همراهی همدلی با همه مسئولان منطقه و استان می باشد.
پورمحمدی افزود؛متاسفانه در سالهای گذشته انحرافاتی در مسیر توسعه این مجتمع صورت گرفته غفلت های رخ داده که با تلاش همه مسئولان منطقه و استان این غفلتهای جبران شده  است.
این خبر تکمیل می شود…