دستور شهردار تبریز به شهرداری منطقه ۱:بازارچه میوه و تره بار و زمین فوتبال در خیابان توانیر احداث شود
دستور شهردار تبریز به شهرداری منطقه ۱:بازارچه میوه و تره بار و زمین فوتبال در خیابان توانیر احداث شود
  آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: بر اساس درخواست شهروندان بازارچه میوه و تره بار در خیابان توانیر احداث می شود.

آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: بر اساس درخواست شهروندان بازارچه میوه و تره بار در خیابان توانیر احداث می شود.

به گزارش خبرگزاری آریا-ایرج شهین باهر در بازدید سرزده صبح امروز از پروژه های عمرانی منطقه ۱ با بیان اینکه بازارچه های میوه و تره بار از نیازهای مهم شهروندان است گفت: اهالی این منطقه درخواست دارند در این خیابان بازارچه میوه تره بار احداث شود. بر همین اساس به شهرداری منطقه اعلام  شد مطالعات و اقدامات لازم برای احداث بازارچه میوه و تره بار در خیابان توانیر احداث شود.

او با اشاره به اهمیت این بازاچه ها گفت: این بازارچه ها در ساماندهی مشاغل و تامین نیازهای خانواده ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

شهردار تبریز تاکید کرد: احداث بازارچه های محلی در دستور کار شهرداری تبریز بوده و از مناطق خواسته شده امکان سنجی های لازم برای توسعه این بازارچه ها را انجام دهند.

ایرج شهین باهر گفت: در بودجه سال ۹۸ نیز برای ساخت این بازارچه ها ردیف ویژه اختصاص یافته است.

در ادامه این بازدید شهردار تبریز از احداث یک باب زمین فوتبال نیز در این خیابان خبر داد و افزود: در راستای توسعه وزش همگانی و افزایش سرانه ورزشی در شهر یک زمین مینی فوتبال در خیابان توانیر احداث می شود.

شایان ذکر اسست در این بازدید پاک نهاد، شهردار منطقه ۱ و داستان مدیر املاک شهرداری تبریز نیز حضور داشتند.