تجدید میثاق  پرسنل اورژانس  و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز با آرمانهای شهدا
تجدید میثاق  پرسنل اورژانس  و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز با آرمانهای شهدا
آرمان تبریز-با حضور رئیس و جمعی از پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ،گلزار شهدا انجام پذیرفت.

 

آرمان تبریز-با حضور رئیس و جمعی از پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ،گلزار شهدا انجام پذیرفت.

به گزارش خبرنگار ما، رئیس و جمعی از پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور در گلزار شهدا ، با آنها تجدید میثاق کردند.

در این مراسم معنوی که در معیت امام جماعت مرکز حاج آقا آذری برگزار شد با نثار فاتحه و تقدیم گل با آرمانهای شهدا و انقلاب در چهل و چهارمین سالروز تاسیس اورژانس تجدید میثاق بسته شد.