مرکز همایش های بین المللی شاخص ترین پروژه شهرداری منطقه ۹ تبریز است
مرکز همایش های بین المللی شاخص ترین پروژه شهرداری منطقه ۹ تبریز است
آرمان تبریز-رئیس شورای شهر تبریز گفت: مرکز همایش های بین المللی شاخص ترین پروژه شهرداری منطقه ۹ تبریز است.

آرمان تبریز-رئیس شورای شهر تبریز گفت: مرکز همایش های بین المللی شاخص ترین پروژه شهرداری منطقه ۹ تبریز است.
به گزارش خبرنگار ما، شهرام دبیری در نشست تنی چند از اعضای شورای اسلامی با شهردار، معاونین و مدیران شهرداری منطقه۹ سخن می گفت، با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه ی این منطقه و بالاخص شهرک خاوران در آینده ی تبریز اظهار داشت: عملکرد متفاوت شهرداری منطقه۹ در تمامی حوزه ها قابل تقدیر بوده و رضایت عمومی را به همراه دارد، چنانکه این منطقه و این شهرک درشکل گیری بافت مدرن شهری، چهره ای جدید را به شهروندان معرفی کرده و ظرفیت ها و پتانسیل های فرا منطقه ای موجود در این شهرک، ذهنیت مثبتی را به جامعه و مردم برای آینده تبریز القا کرده است.
دبیری در بخش دیگری از سخنان خود، مرکز همایش های بین المللی تبریز را بعنوان شاخص ترین پروژه ی شهرک خاوران و شهرداری منطقه۹، نیازمند تخصیص منابع مالی لازم جهت تکمیل صد در صدی دانست و تصریح کرد: نگهداری این مجموعه ی فرهنگی کم نظیر، توسط افراد کاردان و دلسوز، یکی از ضروریاتی است که مدیریت شهرداری منطقه۹ بایستی همواره بر آن نظارت و توجه کافی داشته باشد.
وی کسب رتبه اول و تحقق بودجه توسط شهرداری منطقه۹ را در بین مناطق دهگانه ی شهرداری تبریز، و همچنین افزایش ۵۴۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی را در شهرک خاوران نشان از عملکرد موفق این منطقه در هدایت و گسیل سرمایه های موجود به این شهرک و این منطقه جهت رونق ساخت و ساز برشمرد و بر تداوم آن تأکید کرد.
رئیس شورای اسلامی تبریز درپایان این نشست با تشکر از نسیانی شهردار این منطقه در تدوین و برنامه ریزی های لازم جهت ساماندهی و مدیریت شهری خاوران و همچنین اجرای پروژه های مختلف شهری بویژه توجه به زیرساخت های اساسی اظهار داشت: در نتیجه زحمات مدیریت شهری منطقه۹، شهرک خاوران هم اکنون وارد فاز شهرسازی گردیده و امید می رود این شهرک بعنوان یکی از شهرک های نمونه و مدرن مسکونی در ایران، مطابق با استاندارد های لازم و مصوب تشکیل شود و اصول شهرسازی به بهترین وجه کماکان در آن اجرا شود.