ایمن سازی شبکه برق محل حادثه ریزش کوه در باغمیشه تبریز
ایمن سازی شبکه برق محل حادثه ریزش کوه در باغمیشه تبریز
آرمان تبریز-مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: شبکه برق تمامی مناطقی که در محل حادثه ریزش کوه در شهرک باغمیشه تبریز بودند، ایمن سازی شدند.

آرمان تبریز-مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: شبکه برق تمامی مناطقی که در محل حادثه ریزش کوه در شهرک باغمیشه تبریز بودند، ایمن سازی شدند.

به گزارش خبرنگار ما؛  عادل کاظمی با اشاره به اینکه اکیپ های امور برق باغمیشه به همراه امور نوسازی این شرکت ، بلافاصله بعد از حادثه و به عنوان اولین گروه بعد از آتش نشانی در محل حضور یافتند، افزود: حدود ۴۰۰ متر از شبکه فشار متوسط هوایی با تیر گذاری و تغییر آرایش خط و ایزوله نمودن کانون خطر، ایمن سازی شد تا در صورت احتمال افزایش ریزش کوه، شبکه فشار متوسط حفظ شود.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰۰ متر از خط اصلی شبکه فشار ضعیف نیز جهت ایمن سازی و جلوگیری از خطرات برق گرفتگی و آتش سوزی در کانون خطر، ایزوله گردید.

وی با بیان اینکه خسارات وارده احتمالی به شبکه برق هنوز مشهود نمی باشد، تصریح کرد: فعلاً حدود ۲۰۰ متر از شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف در زیر آوار ناشی از ریزش کوه مدفون می باشد.

کاظمی افزود: اکیپ های بحران شرکت توزیع نیروی برق تبریزدرحالت آماده باش هستند تا در صورت ادامه یافتن حادثه به صورت آنی وارد عمل شوند.