بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
آرمان تبریز- کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته آینده به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان می پردازد.

آرمان تبریز- کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته آینده به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان می پردازد.

به گزارش خبرنگار ،براساس دستور کار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز یکشنبه (۳۱ شهریور ماه) خود، طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار می دهد.

براساس این گزارش کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن روز سه‌شنبه(۲ مهر) به بررسی مسائل و مشکلات مراکز معاینه فنی خودرو می‌پردازد.

همچنین استماع گزارش رئیس سازمان فضایی از عملکرد و برنامه‌های سازمان دستورکار کارگروه ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن در روز سه شنبه(۲ مهر) خواهد بود.

براساس این گزارش کارگروه معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس سه شنبه به بررسی عملکرد دولت در خصوص اجرای حکم ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه می‌پردازد.

همچنین بازدید از سازمان هوا و فضای وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  دستورکار کارگروه هوا و فضا و فناوری های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز سه شنبه است.

براساس این گزارش سه شنبه(۲ مهر ماه) کارگروه پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن به بررسی نحوه قیمت گذاری کود اوره کشاورزی می‌پردازد.

 

  • منبع خبر : خانه ملت