شهردار منطقه ۸ تبریز عنوان کرد: توسعه پیاده‌راه در محورهای گردشگری منطقه ۸ تبریز
شهردار منطقه ۸ تبریز عنوان کرد: توسعه پیاده‌راه در محورهای گردشگری منطقه ۸ تبریز
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۸ تبریز از برنامه ریزی برای پیاده محور کردن معابر تاریخی این منطقه خبر داده و گفت: چندین محور گردشگری در سطح منطقه شناسایی کرده و این محورها پس از کار کارشناسی تبدیل به محورهای پیاده راهی می شوند.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۸ تبریز از برنامه ریزی برای پیاده محور کردن معابر تاریخی این منطقه خبر داده و گفت: چندین محور گردشگری در سطح منطقه شناسایی کرده و این محورها پس از کار کارشناسی تبدیل به محورهای پیاده راهی می شوند.

به گزارش  خبرنگار ما علی مدبر با اعلام این خبر اظهار داشت: پیرو سیاست‌های تبیینی شهردار محترم تبریز مبنی بر پیاده محور کردن محورهای پرتردد و گردشگر پذیر منطقه ۸، قصد داریم هویت تاریخی فرهنگی منطقه را حفظ کنیم.

مدبر ضمن اشاره به موقعیت خاص منطقه ۸ و واقع شدن در بافت تاریخی فرهنگی تبریز، مدیریت در این منطقه تاریخی فرهنگی را بسیار حساس برشمرده و خواستار توجه بیشتر معاونین و مدیران منطقه در حوزه مدیریتی خود شد.

او ادامه داد: تمام تلاش ما در طول دوران مدیریتی خود در منطقه ۸، احیاء و هویت بخشی تاریخی معابر منطقه با تملک و مرمت خانه‌های تاریخی، احیاء باروی شهر تبریز، احیاء جاده ابریشم، توسعه فضای سبز منطقه، احیاء و هویت بخشی به باغ گلستان و اجرای سایر پروژه‌های عمرانی و مرمتی در راستای احیاء تبریز کهن خواهد بود.

شهردار منطقه ۸ تبریز همچنین از تلاش برای تبدیل شدن منطقه تاریخی فرهنگی تبریز به کارگاه عمرانی همچون مدیریت قبلی خود در منطقه، خبر داده و از مدیران و معاونین خود خواستار کار جهادین در راستای دستیابی به اهداف پیش رو منطقه شد.

مدبر بر اجرای مشارکتی پروژه‌های آتی منطقه تاکید کرده و افزود: به منظور کاهش هزینه‌ها و بهبود پیشرفت پروژه ها سعی خواهیم کرد برخی پروژه‌های شهری پیش رو را با مشارکت بخش خصوصی و بصورت مشارکتی و یا با اخذ وام اجرا کنیم تا از بار مالی منطقه کاسته شود.