از سوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی ابلاغ بخشنامه اشتغال بکار مجدد ایثارگران
از سوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی ابلاغ بخشنامه اشتغال بکار مجدد ایثارگران
آرمان تبریز-بخشنامه اشتغال بکار مجدد و اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان انقلاب اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی صادر و به تمامی واحد‌های اجرایی این سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

آرمان تبریز-بخشنامه اشتغال بکار مجدد و اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان انقلاب اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی صادر و به تمامی واحد‌های اجرایی این سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

به گزارش آرمان تبریز؛به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، اشتغال بکار مجدد و اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان امکان پذیر است.
بر این اساس، جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند، با رعایت شرط سنی کمتر از ۶۵ سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
همچنین آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت، زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می توانند برای یک بار و رعایت شرط سنی زیر ۶۵سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
گفتنی است، محاسبه مستمری بازنشستگی جدید، در صورت حداقل دو سال تمام اشتغال و پرداخت حق بیمه و احراز شرایط بازنشستگی این گروه صورت می گیرد.