شهردار منطقه۹ تبریز خبر داد:  کسب رتبه اول درآمدی در پنج ماهه اول سال۹۸ توسط شهرداری منطقه
شهردار منطقه۹ تبریز خبر داد:  کسب رتبه اول درآمدی در پنج ماهه اول سال۹۸ توسط شهرداری منطقه
آرمان تبریز-شهردار منطقه۹ تبریز گفت: شهرداری منطقه۹، با تلاش و همت مضاعف پرسنل و همکاری شهروندان، حائز رتبه ی نخست درآمدی، در ۵ ماهه ی نخست سال جاری، میان مناطق ۱۰ گانه شهرداری تبریز شد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه۹ تبریز گفت: شهرداری منطقه۹، با تلاش و همت مضاعف پرسنل و همکاری شهروندان، حائز رتبه ی نخست درآمدی، در ۵ ماهه ی نخست سال جاری، میان مناطق ۱۰ گانه شهرداری تبریز شد.

به گزارش خبرنگار ما؛  بهرام نسیانی با اشاره به کسب رتبه ی اول درآمد در ۵ ماهه ی  اول سال جاری، اظهار داشت: بر اساس گزارش آمار وصولی درآمد، طی ۵ ماهه ی اول سال جاری، شهرداری منطقه نه توانست با تحقق ۱۹۷ درصد از بودجه ی مصوب، در زمینه ی تحقق بودجه در بین مناطق دهگانه، رتبه ی اول را کسب نماید.

وی افزود: سیاستگذاری درآمدی شهرداری‌ منطقه۹ در سال جاری، تسهیل در پیشبرد سیاست‌های توسعه ی شهری و توجه به مدیریت هزینه در کنار افزایش درآمدهاست.

نسیانی خاطر نشان کرد: با توجه به تازه تأسیس بودن شهرک خاوران و شکل گیری بافت شهری در سطح این حوزه، شهرداری منطقه۹ پتانسیل های لازم برای ایجاد درآمدهای پایدار را دارد و لازم است با اجرای دو رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد این نوع از درآمد ها بهره برد.

شهردار منطقه۹ افزود: با رصد پتانسیل های اقتصادی منطقه و ترغیب سرمایه گذاران و فراهم آوردن شرایط مناسب سرمایه گذاری و همچنین پیگیری معوقات بدهکاران، سعی در جذب سرمایه ی مصوب شهرداری تبریز با در نظر گرفتن میزان رضایت مندی شهروندان داریم.