کسب رتبه دوم در تحقق بودجه توسط شهرداری منطقه ۶ تبریز
کسب رتبه دوم در تحقق بودجه توسط شهرداری منطقه ۶ تبریز
آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از کسب رتبه دوم در تحقق بودجه توسط شهرداری منطقه ۶ تبریز خبر داد.

آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از کسب رتبه دوم در تحقق بودجه توسط شهرداری منطقه ۶ تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ جلسه بررسی عملکرد ۵ ماهه اول بودجه در شهرداری منطقه ۶ تبریز با حضور موحدنیا، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مولاخواه مدیرکل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز، شهردار، معاونین و مدیران منطقه و کارشناسان مرکز برگزار شد.

در این جلسه شهردار منطقه ۶ با تشریح ردیف برنامه و بودجه های مربوطه، عملکرد ۵ ماهه اول سال ۹۸ را بیان کرد و گفت: یکی از مهمترین پروژه های عمرانی منطقه در سالجاری احداث باغ صفاری است که در راستای دستور شهردار تبریز مبنی بر طرح احداث ۲۵ پارک محله ای در تبریز اجرا شده و به زودی تقدیم شهروندان خواهد شد.

وی افزود: از دیگر پروژه های عمرانی مهم منطقه اجرای نهضت آسفالت در محلات و معابر غرب تبریز است که بصورت اولویت بندی در سطح منطقه اجرا می شود.

در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد عمرانی ۵ ماهه منطقه توسط معاون فنی و عمرانی منطقه ۶ تشریح شد.

در پایان این جلسه موحدنیا، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، از شهردار و همکاران منطقه ۶ به دلیل عمکرد رضایت بخش منطقه و کسب رتبه دوم در تحقق بودجه و عملکرد پروژه های عمرانی در بین مناطق دهگانه تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: کسب این جایگاه اتفاقی نیست بلکه با برنامه ریزی دقیق و تلاش شبانه روزی شهردار و همکاران منطقه محقق شده است