ضرب الاجل برق تبریز به مشترکین در مورد قبوض برق  از ابتدای مهر ماه قبض کاغذی برق صادر نخواهد شد
ضرب الاجل برق تبریز به مشترکین در مورد قبوض برق  از ابتدای مهر ماه قبض کاغذی برق صادر نخواهد شد
آرمان تبریز- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: مشترکین برق تبریز می بایست تا آغاز مهر ماه شماره تلفن خود را در سیستم قبوض الکترونیکی ثبت کنند تا در دریافت قبوض خود دچار مشکل نشوند.

آرمان تبریز- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: مشترکین برق تبریز می بایست تا آغاز مهر ماه شماره تلفن خود را در سیستم قبوض الکترونیکی ثبت کنند تا در دریافت قبوض خود دچار مشکل نشوند.

به گزارش خبرنگار ما؛ عادل کاظمی با اشاره به جایگزینی قبوض کاغذی برق مصرفی با قبوض الکترونیکی یا همان قبوض سبز، افزود:اکثر مشترکین توزیع برق تبریز، ثبت نام دریافت قبوض الکترونیکی را به انجام رسانده اند که از این همکاری مردمی سپاسگذاریم.

وی افزود: با آغاز این طرح از ابتدای مهرماه، قبوض کاغذی برق صادر نخواهد شد و شرکت توزیع نیروی برق تبریز از معدود مشترکینی که شماره تلفن همراه خود را تا این لحظه در سیستم ثبت ننموده اند،می خواهد جهت پیشگیری از بوجود آمدن هر گونه مشکل در تامین انرژی برق، در اولبن فرصت ثبت نام خود را نهایی کنند.

وی تصریح کرد: هدف ما ارائه خدمات بهتر به مشترکین است و حذف قبوض کاغذی با صرفه جویی قابل توجهی که در هزینه و وقت ایجاد می کند، این موضوع را سرعت می بخشد.

این گزارش می افزاید: نخستین روش ثبت شماره تلفن همراه، مراجعه مشترکین به سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریز به آدرس www.toztab.ir و وارد نمودن شماره اشتراک می باشد.

دومین روش، ارسال شماره اشتراک به سرشماره ۱۰۰۰۰۴۱۱۱۲۱ به صورت پیامک است.همچنین به عنوان سومین روش، مشترکین می توانند با تلفن گویا به شماره ۳۳۳۳۶۶۹۹ تماس گرفته و بر اساس راهنمای صوتی، شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایند.

در چهارمین روش، مشترکین می توانند با تکمیل فرم هایی که ماموران شرکت برق با مراجعه به درب منازل، در اختیار ایشان قرار می دهند و ارائه این فرم ها به ادارات خدمات مشترکین امورهای تابعه برق تبریز و یا دفاتر پیشخوان، شماره خود را در سامانه ثبت نمایند.

همچنین ثبت تلفن همراه مشترکین از طریق مامورین قرائت کنتور در درب منازل مشترکین نیز انجام می شود.