گزارش تصویری از سینه زنی شب تاسوعا در مسجد آقابابا فرامرزی
گزارش تصویری از سینه زنی شب تاسوعا در مسجد آقابابا فرامرزی
گزارش تصویری از سینه زنی شب تاسوعا در مسجد آقابابا فرامرزی با مداحی؛ آقایان مهندس میثم ایازی،  کریم عبدی، جلال اسکندری و مصطفی محمدی در سال 98

گزارش تصویری از سینه زنی شب تاسوعا در مسجد آقابابا فرامرزی با مداحی؛ آقایان مهندس میثم ایازی، کریم عبدی، جلال اسکندری و مصطفی محمدی در سال۱۳۹۸