برگزاری سمینار تاسیسات گاز حساس به زلزله در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
برگزاری سمینار تاسیسات گاز حساس به زلزله در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-سمینار و کارگروه تخصصی بکارگیری تاسیسات گاز حساس به زلزله در مرکز همایش های شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

آرمان تبریز-سمینار و کارگروه تخصصی بکارگیری تاسیسات گاز حساس به زلزله در مرکز همایش های شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، این سمینار تخصصی به همت کمیته مقاوم سازی تاسیسات گاز و با حضور معاون مهندسی و اجرای طرحها، اعضای کمیته ومسئولین واحدهای مرتبط با بحث مقاوم سازی و بهره برداران شرکت گاز استان و روسای مناطق پنجگانه ادارات گاز تبریز برگزار شد.
بر اساس این گزارش، مهندس تورالهی، دبیر کمیته مقاوم سازی در این سمینار آموزشی ضمن ارائه مطالبی در ارتباط با بحث مقاوم سازی تأسیسات و ابنیه گاز و اقدامات زیرساختی شرکت در این حوزه گفت: با توجه به لرزه خیز بودن کلانشهر تبریز، اهمیت بکارگیری تاسیسات گاز ایمن و مباحث مقاوم سازی امری مهم و ضروری می باشد.
بر اساس این گزارش: در ادامه جلسه نمایندگان کنسرسیوم متشکل از پیمانکاران اجرایی که قبلاً تجارب موفقی در حوزه مقاوم سازی شبکه تغذیه و توزیع گاز تهران بزرگ داشته اند، به بیان مباجث مربوطه پرداختند.
این گزارش می افزاید: این سمینار آموزشی در راستای طرح شرکت ملی گاز ایران برای مقاوم سازی شبکه های تغذیه و توزیع گاز کلانشهرهای کشور برگزار گردیده است.