عکس/ سینه زنی رزمندگان در دوران دفاع مقدس
عکس/ سینه زنی رزمندگان در دوران دفاع مقدس
آرمان تبریز- تصویری از سینه زنی رزمندگان در دوران دفاع مقدس ،پرستوهای سبک بال که اکثراً عاشقانه به دیدار معبود شتافتند.
 • آرمان تبریز- تصویری از سینه زنی رزمندگان در دوران دفاع مقدس پرستوهای سبک بال که اکثراً عاشقانه به دیدار معبود شتافتند.

  یاران چه غریبانه رفتند از این خانه

  هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه

  بشکسته سبوهامان، خون‌ست به دل‌هامان

  فریاد و فغان دارد دردی کش میخانه

  هر سوی نظر کردم هر کوی گذر کردم

  خاکستر و خون دیدم ویرانه به ویرانه

  افتاده سری سویی گلگون شده گیسویی

  دیگر نبود دستی تا موی کند شانه

  تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد

  فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

  لبخند سرودی کو سرمستی و شوری کو

  هم کوزه نگون گشته هم ریخته پیمانه

  آتش شده در خرمن وای من و وای من

  از خانه نشان دارد خاکستر کاشانه

  ای وای که یارانم گل‌های بهارانم

  رفتند از این خانه رفتند غریبانه