راه اندازی مجدد خط تولید خوراک دام شرکت تعاونی روستایی امند شهرستان شبستر
راه اندازی مجدد خط تولید خوراک دام شرکت تعاونی روستایی امند شهرستان شبستر
آرمان تبریز-رئیس سازمان تعاون روستائی استان آذربایجان شرقی از راه اندازی مجدد خط تولید خوراک دام شرکت تعاونی روستائی امند شهرستان شبستر خبر داد.

آرمان تبریز-رئیس سازمان تعاون روستائی استان آذربایجان شرقی از راه اندازی مجدد خط تولید خوراک دام شرکت تعاونی روستائی امند شهرستان شبستر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس علی اکبر نژادرضا ضمن بیان این مطلب افزود: به منظور راه اندازی مجدد خط تولید خوراک دام شرکت تعاونی روستایی امند شهرستان شبستر با تقویت تعامل بین شبکه ای تعاونی های این شهرستان و بهره مندی از نقش تسهیل گری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی، بازدیدی از کارخانه یاد شده توسط مدیریت تعاون روستایی و مهندس جعفری مدیرعامل صندق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان صورت پذیرفت.
گفتنی است در این بازدید ضمن بررسی راهکارهای احیای خط تولید خوراک دام یاد شده سایر زمینه های تعاملی با محوریت همکاری های مالی و اعتباری بین شبکه تعاونی روستایی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی نیز مورد بحث قرار گرفت.