ساخت مدرسه در شهرک اندیشه توسط خیرین مدرسه ساز با پیگیری شهرداری منطقه ۷تبریز
ساخت مدرسه در شهرک اندیشه توسط خیرین مدرسه ساز با پیگیری شهرداری منطقه ۷تبریز
آرمان تبریز-با پیگیری های پور خردمند شهردار منطقه ۷تبریز و صدور مجوز دیوار کشی که متعاقباً پروانه ساختمانی صادر خواهد شد، توسط خیرین مدرسه ساز اقدام به ساخت مدرسه در شهرک اندیشه خواهد شد.

آرمان تبریز-با پیگیری های پور خردمند شهردار منطقه ۷تبریز و صدور مجوز دیوار کشی که متعاقباً پروانه ساختمانی صادر خواهد شد، توسط خیرین مدرسه ساز اقدام به ساخت مدرسه در شهرک اندیشه خواهد شد.

به گزارش  خبرنگار ما در تبریز،با پیگیری های پور خردمند شهردارمنطقه ۷ تبریز و صدور مجوز دیوار کشی که متعاقباً پروانه ساختمانی صادر خواهد شد، توسط خیرین مدرسه ساز اقدام به ساخت مدرسه در شهرک اندیشه خواهد شد.

پورخردمند با اعلام این خبر گفت : این شهرداری با صدورمجوز های لازم جهت دیوار کشی در زمین واقع در شهرک اندیشه به متراژ ۱۸ هزار مترمربع با کاربری آموزشی همکاری های خودرا در ساخت این مدرسه توسط خیر مدرسه سازجناب آقای مردانی آذر  اعلام کرد و به زودی عملیات ساختمانی و کلنگ زنی این مجموعه آغاز می شود.