عقد تفاهمنامه همکاری مشترک بین مدیریت شیلات و امور آبزیان استان، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و بخش خصوصی
عقد تفاهمنامه همکاری مشترک بین مدیریت شیلات و امور آبزیان استان، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و بخش خصوصی
آرمان تبریز- مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: تفاهمنامه همکاری مشترک بین مدیریت شیلات و امور آبزیان استان، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و بخش خصوصی به منظور تولید و پرورش ریز جلبک در حاشیه دریاچه ارومیه خبر داد.

آرمان تبریز- مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: تفاهمنامه همکاری مشترک بین مدیریت شیلات و امور آبزیان استان، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و بخش خصوصی به منظور تولید و پرورش ریز جلبک در حاشیه دریاچه ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس قاسم جعفروند در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: در راستای ایجاد بسترهای تولیدی در زیربخش شیلات و آبزیان و نظر به تکالیف سازمانی و لزوم بهره¬برداری بهینه از منابع استان و باتوجه به ابلاغ سیاست¬های اقتصاد مقاومتی و به لحاظ برنامه¬های ارائه شده در سند تدبیر و توسعه استان، مبنی بر برنامه¬ریزی به منظور تنوع¬ بخشی به تولیدات بخش شیلات و آبزیان، این تفاهم¬نامه بین مدیریت شیلات و امور آبزیان استان و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و بخش خصوصی منعقد گردید.
وی هدف از تفاهم نامه مربوطه را دستیابی به بیوتکنیک اقتصادی پرورش ریزجلبک درسیستم¬های مختلف و سویه¬های متفاوت با اولویت سویه‌های موجود در منطقه، توسعه و تجاری-سازی دستاوردهای تحقیقاتی بیوتکنولوژی در حوزه پرورش ریزجلبک با مشارکت بخش خصوصی، جلب مشارکت بخش خصوصی جهت توسعه و ترویج صنعت پرورش ریزجلبک به منظور تنوع ¬بخشیدن به محصولات شیلاتی استان در زمین¬های حاشیه دریاچه ارومیه و استفاده بهینه از ظرفیت¬ها و پتانسیل¬های بیولوژیکی و اقتصادی موجود در حاشیه دریاچه ارومیه و سواحل آن جهت توسعه اشتغال پایدار با توسعه صنعت ریزجلبک عنوان نمود.
مهندس جعفروند گفت: در صورت تولید ریز جلبک ها در استان و با توجه به کاربرد جلبک ها در صنایع غذایی، تغذیه، تولید دارو، رنگدانه، مواد شیمیایی و سوخت دست آوردهای اقتصادی فراوانی را شاهد خواهیم بود .
مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: در بخش شیلات و آبزیان در اکوسیستم های آبی جلبک ها و فیتوپلانکتون ها بخش مهمی از زنجیره غذایی موجودات آبزی و ماهی ها را تشکیل می دهند و لذا بخش عمده ای از تولیدات آبزیان چون مستقیماً وابسته به وجود جلبک هستند، در توسعه شیلات استان تاثیر خوبی خواهد گذاشت.
وی در خاتمه اظهار امیدواری نمود با عملیاتی کردن این تفاهم نامه در سال های آتی زمینه های مساعدی در خصوص سرمایه گذاری و توسعه این محصول را شاهد خواهیم بود و درهای جدیدی برای رونق در تولید و اشتغال در استان گشوده می شود.