گزارش تصویری از مراسم عزاداری گوگان – تیمورلو
گزارش تصویری از مراسم عزاداری گوگان – تیمورلو
آرمان- تبریز-گزارش تصویری از مراسم عزاداری گوگان - تیمورلو عکس از؛ وهاب امان االله زاده

آرمان- تبریز-گزارش تصویری از مراسم عزاداری گوگان – تیمورلو عکس از؛ وهاب امان االله زاده