گزارش تصویری- روستای دستجردگوگان
گزارش تصویری- روستای دستجردگوگان
آرمان تبریز--روستای دستجرد گوگان ،شب سوم محرم مسجد امیرالمومنین دستجرد؛ عکس از وهاب امن الله زاده

آرمان تبریز–روستای دستجرد گوگان، شب سوم محرم مسجد امیرالمومنین دستجرد؛ عکس از وهاب امن الله زاده