ارائه خدمات محله ای در ۱۵ محله شهرداری منطقه ۶ طی مرداد ماه سال جاری
ارائه خدمات محله ای در ۱۵ محله شهرداری منطقه ۶ طی مرداد ماه سال جاری
آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۶ تبریز از ارائه خدمات محله ای در ۱۵ محله شهرداری منطقه ۶ در مرداد ماه سال جاری خبر داد.

آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۶ تبریز از ارائه خدمات محله ای در ۱۵ محله شهرداری منطقه ۶ در مرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، داریوش نوین با ارائه گزارشی از عملیات و پروژه های انجام گرفته اعلام کرد: در راستای دستور شهردار منطقه ۶ تبریز طرح خدمات محله ای و پاکسازی معابر و محلات سطح حوزه استحفاظی منطقه ۶ با اولویت ارتقای بهداشت محیط شهری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر این اساس جمع آوری و حمل ۲۴۵۲ تن پسماند، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر و محلات ۲۴۰تن از طریق اکیپ های امانی نواحی ۳گانه، گندزدایی و شستشوی مکانیزه ۴۴۴ باکس زباله در ۴نوبت، سم پاشی قطعات بایر و زمین های رها شده و سم پاشی و آهک گذاری کانال ها و آبروها معابر در طول مرداد ماه انجام شده است.

نوین خاطرنشان کرد: همچنین شستشوی مکانیزه۵۲۴۳۲۰ متر طولی جدول ترافیکی، ۳۲۴۰۰ متر طولی نرده های ترافیکی، ۱۸۴۴ عدد تابلو و شمع ترافیکی توسط عوامل امانی و پیمانی حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۶ انجام گرفته است.

وی ادامه داد: عملیات کاشت ۱۰۷ اصله درخت صنوبر، کاج سیاه و اقاقیا، ۲۰۰ اصله درختچه شمشاد سبز، یوکا بیرونی، بوداغی، ۶۲۰۰ گلدان رز، ۱۷۵۰ گل گلدانی، ۴۵۰ گلدان نشایی نیز توسط واحد فضای سبز در سطح منطقه اجرا شده است.

گفتنی است، این خدمات در محلات کوی های تابع خطیب، قراملک، رسالت، بلوار ملت، دیزل آباد و محوطه های ۱۸۲ بلوک شهرک امام خمینی (ره) و سایر محلات حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۶ اجرا شده است.