مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز اعلام کرد: تسهیلات ویژه شهرداری تبریز برای انبوه سازان
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز اعلام کرد: تسهیلات ویژه شهرداری تبریز برای انبوه سازان
آرمان تبریز-مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز گفت: تسهیلات ویژه مندرج در ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال جاری پیش بینی شده است.

آرمان تبریز-مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز گفت: تسهیلات ویژه مندرج در ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال جاری پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،، محمد حسین زاده با اعلام این مطلب، اظهار داشت: بر اساس بند ۳۹-۱۴ تعرفه عوارض محلی، به منظور افزایش رغبت ساخت و ساز در محدوده شهری تبریز، تسهیلات ویژه ای برای انبوه سازان و آن عده از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه فعالیت انبوه سازی بوده و قصد دارند نسبت به اخذ پروانه ساختمانی برای ۲۰ واحد مسکونی و بیشتر اقدام کنند و در نظر گرفته شده است.

او افزود: این تسهیلات به میزان ۱۰ درصد کاهش محاسبه مبنای عوارض پروانه ساختمانی بوده و متقاضیان می توانند از آن برخوردار شوند.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز گفت: این تسهیلات از سال جاری پیش بینی شده و امید است با توجه به افزایش قیمت مسکن این تسهیلات بتواند سهم قابل توجهی در تعدیل قیمت مسکن داشته باشد.

حسین زاده اظهار داشت: افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند با مراجعه به شهرداری منطقه مربوطه از این تسهیلات استفاده کنند.