ضرورت رسیدن به خود اتکایی در زمینه روغن های خوراکی، توسعه کشت دانه های روغنی در کشور می باشد
ضرورت رسیدن به خود اتکایی در زمینه روغن های خوراکی، توسعه کشت دانه های روغنی در کشور می باشد
آرمان تبریز- معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی گفت: ضرورت رسیدن به خود اتکایی در زمینه روغن های خوراکی، توسعه کشت دانه های روغنی در کشور می باشد.

آرمان تبریز- معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی گفت: ضرورت رسیدن به خود اتکایی در زمینه روغن های خوراکی، توسعه کشت دانه های روغنی در کشور می باشد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر پاسبان اسلام ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به ضرورت رسیدن به خود اتکایی در زمینه روغن های خوراکی، توسعه کشت دانه های روغنی در کشور اهمیت بسزایی دارد.
وی افزود: دانه روغنی کلزا با داشتن تیپ های بهاره و پاییزه سازگار با بسیاری از اقلیم های زراعی کشور و استان از آینده نوید بخشی برخوردار است و در چند سال اخیر کشت این دانه روغنی در استان آذربایجان شرقی به پشتوانه تحقیقات انجام شده و در مجموعه این مرکز و تلاشهای مجموعه سازمان جهادکشاورزی استان، در حال گسترش است.
دکتر پاسبان اسلام خاطرنشان ساخت: به منظور راهنمایی و پشتیبانی فنی هر چه بهتر کارشناسان مروج پهنه استان و کشاورزان، کارگاه آموزشی زراعت کلزا برای محققین و مروجان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و کارشناسان شرکت های بخش خصوصی متصدی اجرای پروژه های ترویجی دانه های روغنی، چهارم شهریورماه برگزار گردید.
گفتنی است در این دوره به صورت مبسوط روش های کاشت، داشت، برداشت و مدیریت تغذیه گیاهی، آفات، بیماری ها و علف های هرز تشریح گردید و در آخر دوره نیز موارد مرتبط با زراعت کلزا در مناطق مختلف استان با شرکت کنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.