از مدیریت دکتر شکور اکبرنژاد و ایجاد تحول در شورای شهر تشکر می کنم
از مدیریت دکتر شکور اکبرنژاد و ایجاد تحول در شورای شهر تشکر می کنم
آرمان تبریز- رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از تلاش‌های شکور اکبرنژاد در مدیریت شورای شهر و ایجاد تحول در آن، قدردانی کرد.

آرمان تبریز- رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از تلاش‌های شکور اکبرنژاد در مدیریت شورای شهر و ایجاد تحول در آن، قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار ما؛  شهرام دبیری پس از انتخاب به عنوان رییس شورای شهر تبریز با بیان ویژگی های اخلاقی شکور اکبرنژاد گفت: ایشان دارای ویژگی های اخلاقی ممتازی هستند و از اینکه دو سال با سعه صدر جلسات را اداره کردند تشکر می‌کنم.

او اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم در شهرداری نظم ایجاد کنیم باید نظم را از خودمان و جلسات شورا آغاز کنیم.

رییس شورای اسلامی شهر تبریز افزود: ما چشم انداز ١٢ ساله داریم و از آن یک برنامه ۵ساله استخراج کرده ایم که باید برای تحقق آن تلاش کنیم.

دبیری افزود: از این برنامه ۵ ساله دو سال مربوط به این شورا است که برای تحقق آن باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.

او افزایش رضایتمندی شهروندان را هدف اصلی هیات رییسه جدید شورا خواند و تاکید کرد: برای تحقق اهداف شورا باید دو دستگی نداشته باشیم و با وحدت کارها را پیش ببریم.

رییس شورای شهر گفت: هیات رییسه بدون توجه به آرایی که داده شده است تلاش دارد تا با استفاده از تمام ظرفیت شورا امور را پیش ببرد.

او اظهار داشت: بازوهای علمی شورا، کمیسیون های تخصصی هستند و باید آنها را تقویت کنیم.

دبیری در پایان با درخواست از فرماندار برای همکاری بیشتر گفت: امیدواریم در بررسی مصوبات شورا، فرمانداری نهایت همکاری را با شورای شهر داشته باشد.