سایه سنگین ضعف نظارت بر بیمارستان های خصوصی
سایه سنگین ضعف نظارت بر بیمارستان های خصوصی
آرمان تبریز-عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه نظارت مناسبی بر عملکرد بیمارستان های خصوصی نداریم، گفت: ایجاد عدالت درمانی در سایر نقاط کشور و راه اندازی سیستم سطح بندی خدمات می‌تواند از ازدحام بیماران در مراکز درمانی بکاهد.

آرمان تبریز-عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه نظارت مناسبی بر عملکرد بیمارستان های خصوصی نداریم، گفت: ایجاد عدالت درمانی در سایر نقاط کشور و راه اندازی سیستم سطح بندی خدمات می‌تواند از ازدحام بیماران در مراکز درمانی بکاهد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،محمد نعیم امینی‌فرد در مورد وضعیت نامناسب خدمات رسانی برخی بیمارستان های خصوصی پایتخت با بیان اینکه تهران از نظر تخت بیمارستانی وضعیت بهتری نسبت به سایر شهرستان ها دارد، گفت: البته از نرم های جهانی فاصله دارد و توزیع تخت ها متوازن نیست و از سویی شاهد تراکم قابل توجهی از بیماران در مراکز درمانی هستیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین بسیاری از بیمارستان های پایتخت مستهلک و فرسوده هستند و باید نوسازی و بهسازی شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید بر عملکرد مراکز درمانی و بیمارستان‌های خصوصی نظارت مناسبی انجام شود، ادامه داد: نارضایتی هایی که برخی نسبت به خدمات رسانی مراکز درمانی خصوصی تهران دارند ناشی از این است که نظارت های مناسبی بر این مراکز اعمال نمی شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: البته بیمارستان های تهران تنها به شهروندان خود خدمات ارائه نمی کنند بلکه بسیاری از مراجعان و بیماران از سایر شهرها و استان ها هستند و تا مادامی که سیستم سطح بندی خدمات را نداشته باشیم هر فرد و بیماری بنا به تشخیص خود می‌تواند به تهران یا هر استان دیگری مراجعه کند البته بیمار مقصر نیست و بیماران نمی توانند منتظر بمانند تا سیستم سطح بندی راه اندازی شود.

امینی فرد با بیان اینکه ایجاد عدالت درمانی در سایر نقاط کشور و راه اندازی سیستم سطح بندی می‌تواند از ازدحام بیماران در مراکز درمانی بکاهد، گفت: بسیاری از مراجعات به بخش دولتی و خصوصی خارج از سیستم سطح بندی و بر اساس تشخیص بیماران است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس دهم یادآور شد: متاسفانه توزیع عادلانه امکانات درمانی و تخت های بیمارستانی را در قطب های درمان نداریم؛ عدالت رعایت نشده بنابراین بیماران به مراکز سطح سه و چهار مراجعه می کنند.

  • منبع خبر : خانه ملت