شهر هشترود در حال حاضر یک کارگاه شهرسازی شده است.
شهر هشترود در حال حاضر یک کارگاه شهرسازی شده است.
آرمان تبریز_شهر هشترود در حال حاضر یک کارگاه شهرسازی شده است.


به گزارش آرمان تبریز از هشترود ؛شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در بازدید از پروژه زیر گذر خیابان شهید بهشتی جنوبی افزود :
شهر هشترود تبدیل به یک کارگاه شهرسازی شده است و مردم قدردان خدمات مدیریت شهری هشترود خواهند بود.

وی با قدردانی از مجموعه شهرداری و شورای شهر برای فعالسازی پروژه های شهری گفت:
باید از عملکرد شهردار جهادی و پای کار برای این حجم فعالیت تقدیر کرد زیرا مردم‌داری و توجه به مردم یکی از نقاط برجسته شهردار ، رئیس و اعضای شورای شهر هشترود است و با ارتباط قوی که این مجموعه با مردم دارد توجه به نقاط محروم یکی از شاخصه‌های شورا است که برای ما چشمگیر و ملموس است.

پور صادق شهردار شهر هشترود هم تبدیل شدن شهر هشترود به یک کارگاه بزرگ ساختمانی و عملیاتی خبر داد وافزود: هر گوشه ای که از شهر بروید پروژه ای در حال انجام است، از جمله آسفالت، پیاده‌رو سازی، فضای سبز، جدول گذاری، ساخت معبر،احداث پارک همه اینها نشان از فعالیت و پویایی شهر دارد.

پورصادق افزود : تکمیل زیر گذر ، پارک بزرگ شهری و احداث خیابان این سه پروژه می‌تواند سه یادگار خوب از مدیریت شهری هشترود باشد

  • نویسنده : اسماعیل رحیمی