بیانیه؛ ««دکتر پزشکیان منادی تغییر و تحول وضع موجود»»
بیانیه؛ ««دکتر پزشکیان منادی تغییر و تحول وضع موجود»»
آرمان تبریز-رئیس ستاد کشوری مجتمع های خدماتی رفاهی و جایگاههای سوخت دکتر مسعود پزشکیان بیانیه ای جهت حمایت از ایشان صادر کرد.

بیانیه؛
««دکتر پزشکیان منادی تغییر و تحول وضع موجود»»
آرمان تبریز-رئیس ستاد کشوری مجتمع های خدماتی رفاهی و جایگاههای سوخت دکتر ‏مسعود پزشکیان بیانیه ای جهت حمایت از ایشان صادر کرد.

به گزارش آرمان تبریز؛ در این بیانیه آمده است؛‎  ‎
بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان و همکاران گرانقدر

مدیران محترم مجتمع های خدماتی رفاهی وجایگاههای سوخت سراسر کشور

همانطوری که می دانید امروز دنیا در مرحله حساس ، نظام جهانی در مرحله گذر، و منطقه درآتش تنش و جنگ و کشور عزیز ما نیز به جهت موقعیت  استراتژیک و داشتن منابع ارزشمند مورد طمع قدرتمداران  جهانی و تحت فشارهای فزاینده تحریم و تهدید قدرت های جهانی  قرار گرفته است

از طرف دیگر درداخل نیز  تعدادی از گروههای افراطی و تمامیت خواه بدون توجه به وخامت وضعیت معیشتی و  مطالبات و دیدگاههای متنوع مردم و فشارهای تحریم ها  سعی در یکدست نمودن و خالص سازی حاکمیت، بسیاری  ازمردم را به آینده خود  دلسرد و دل آزرده کرده آند    .

یقین داریم روز جمعه، ملت بزرگ و حماسه ساز  ایران  بدون توجه به گلایه ها یی که دارند درصفوف فشرده در مرحله دوم این انتخابات  مهم حضور خواهند یافت و  بار دیگر اتحاد  ملی و عشق و علاقه خود را به نظام و   میهن گرامی  به نمایش خواهند گذاشت

ما جایگاه داران سوخت کشور نیز با حدود ,۶۰۰ هزار جایگاه با دهها هزار نفر پرسنل و خانواده هایمان در کنار مردم  در این  امر مهم و سرنوشت ساز
انتخابات با اشتیاق تمام شرکت خواهیم نمود.

گرچه در چند سال گذشته این صنف به انحائ مختلف از طرف  ادارات وسازمان های دولتی  تحت  بی مهری  و فشارهای بسیار  قرار داشته اند و  مطالبات  انباشته  شده آنان مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته و گوش شنوایی برای  شنیدن و برطرف نمودن مسائل و مشکلات  آنان وجود نداشته است

گرچه سیاست های اشتباه و دستوری دولت های مختلف ، بدون توجه به نظرات  کارشناسی،  این صنف مهم را بسیار  ناتوان ساخته است،

بااینهمه  به امید  تغییردر سیاست های اشتباه گذشته و با امید به تغییر در نگرش دولت آینده و نگاه  کارشناسی  به مشکلات و مسائل سرمایه گذاران  و کار آفرینان بخش خصوصی بویژه  صنف مجتمع داران و جایگاه داران سوخت ، با تمام توان در مرحله دوم این انتخابات سرنوشت ساز شرکت خواهیم نمود و به منادی تغییر و تحول وضع موجود، جناب دکتر پزشکیان رای خواهیم داد

بتاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۳

رئیس ستاد کشوری مجتمع های خدماتی رفاهی و جایگاههای سوخت دکتر مسعود پزشکیان

سلمان امیری تیکمه داش