لزوم رعایت اخلاقیات در مبارزات انتخاباتی
لزوم رعایت اخلاقیات در مبارزات انتخاباتی
آرمان تبریز- احمدبایبوردی / متاسفانه امروز شاهد هستیم که شرایط انتخاباتی، بستر مناسبی برای اتهامات، افترا، شایعه پراکنی مطالبات غیرواقعی و امور ضداخلاقی و ضدهنجاری وهتک حرمت دیگران تبدیل شده است.

آرمان تبریز- احمدبایبوردی / متاسفانه امروز شاهد هستیم که شرایط انتخاباتی، بستر مناسبی برای اتهامات، افترا، شایعه پراکنی مطالبات غیرواقعی و امور ضداخلاقی و ضدهنجاری وهتک حرمت دیگران تبدیل شده است.از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل است که می‌فرماید:
به گزارش خبرنگار ما،«گروهی را می‌شناسم که در قیامت آنچنان به سینه آنان ضربه وارد می‌شود که اهل جهنم صدای سینه آنان را می‌شنوند و آنان کسانی‌اند که در پی اطلاع از عیوب وگناهان پنهانی دیگران بوده‌اند و به هتک حرمت و فاش کردن آنها می‌پردازند و چیزهایی را علیه آنها شایعه می‌کنند که آنان اهل آن نبودند.
تجربه نشان داده است بیشترین ضربه که می توان به حاکمان و در فضای انتخابات به نامزدها وارد کرد، خیانت کردن، تهمت زدن و شایعه پراکنی است. بنابراین، نامزدها می بایست بکوشند خود را در جایگاه تهمت قرار ندهند. از آنجا که انسان با هم نشین خود شناخته می شود، باید هوشیار باشد که در هر مجلسی شرکت نکند و با هر کسی نشست و برخاست نداشته باشد. امیر المومنین(ع) می فرماید:«از رفت و آمد به جاهای تهمت برانگیز و مجلس هایی که گمان بد به آنها برده می شود، بپرهیز؛ زیرا دوست بد، هم نشین خود را می فریبد».مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایندکسانی که وارد عرصه‌ی انتخابات میشوند، چه از طرف مجریان و مسئولان، چه از طرف کسانی که نامزد میشوند، بایستی به آداب و شروط یک حرکت عمومی سالم پایبند و متعهد باشند؛ این لازم است. کاندیداها باید به عنوان الگو در ابتدا خودشان به رعایت اخلاق انتخاباتی اهتمام داشته باشند و قطع‌نظر از موضع‌گیری‌ها، تواتمندی ها وشایستگی های خود را مطرح کرده و با اخلاق و رعایت موازین اخلاقی در این عرصه فعالیت کنند.
اگر نماینده یا نامزدی تا دیروز برای مردم قیافه می گرفته و کار آنها را راه نمی انداخته، اما امروز به یکباره گشاده رو شده و خود را خدمتگزار سینه چاک نشان می‌دهد، قطعاً مردم به همه اعمال و رفتار او شک می‌کنند و حتی اگر اقدامات خوبی هم در کارنامه کاری اش داشته باشد، به صورت ناخودآگاه زیر سوال می‌رود.همانطور یکه می دانیم انتخابات یک فرصت برای نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی و فرصت بی ‌نظیری برای مشارکت مردم درسرنوشت خودشان است.ما باید از این اهرم مردم سالاری دینی دینی برای ارتقا وپیشرفت مان بهره جویم.نه اینکه از آن بعنوان دستاوریزی جهت عقده گشایی ومطرح کردن خود استفاده ببریم. به نظر می رسد بهتر است هر کدام از هواداران نامزدهای انتخاباتی تلاش کنند که فقط توانایی‌ها، ارزش‌ها و برنامه‌های نامزد خود را تبلیغ کنند و به مسایل دیگر کاندیداها ورود نکنند که این امر باعث ایجاد یک فضای امن انتخاباتی شده و مردم می‌توانند با آگاهی و ارزش‌های آن کاندیدا دست پیدا کنند.
بدیهی است که رسانه‌های عمومی شامل روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و فضای مجازی ، در ایجاد و تقویت فضای اخلاقی در این انتخابات، از نقشی منحصربفرد برخوردار می‌باشند؛ بنابراین، انتظار می رود ضمن رعایت تقوا از سوی جمیع رسانه ها و پیشتازی آنها در موضوع حاکمیت اخلاق، از تولید و انتشار هر مطلب مغایر با اصول اخلاقی به پرهیز نمایند. بدیهی است، از دستگاه های مسئول نیز این توقع وجود دارد، زمینه ای را فراهم سازند تا ضمن نظارت دقیق ومستمر ، با رسانه های بی اخلاق، صرف نظر از وابستگی آنها به نهادی های عمومی یا فردی خاص، مطابق قانون برخورد قاطع و سریع صورت گیرد.متاسفانه امروزه شاهد هستیم که عده ای خبرنگارنما که توسط کانون های قدرت وثروت اجیر شده اند فضای اجتماعی واخلاقی را هدف گذاری نموده اند وبرای رسیدن به هدف از هر وسیله ای ازجمله کارهای غیر اخلاقی ودریغ نمی کنند.بدیهی است در اوایل ممکن است این موج بی اخلاقی روی افکار عمومی تاثیر گذار باشد ولی با گذشت زمان وتحلیل آن توسط نخبگان سیاسی واجتماعی این حرکت های مذبوهانه محکوم به شکست خواهد بود. رسانه ‌ها باید با درست نمایی، پرهیز از تخریب و خطی ‌نگری از بروز التهاب در جامعه جلوگیری کنند و اجتماع را به طرف برگزاری پرشور انتخابات در فضایی اخلاقی سوق دهند.