پیش بینی تولید ۳۰ هزار تن نخود در آذربایجان شرقی
پیش بینی تولید ۳۰ هزار تن نخود در آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-پیش بینی می‌شود، امسال ۳۰ هزار تن نخود از مزارع آذربایجان شرقی برداشت شود.

 

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی؛ کارشناس مسئول حبوبات جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: امسال در ۴۰ هزار هکتار از مزارع استان نخود کشت شده است.

ابوالفضل عباسپور در مراغه افزود: متوسط تولید نخود در مزارع آذربایجان شرقی حدود ۷۵۰ کیلیوگرم در هر هکتار است که از میانگین کشور ۲۵۰ کیلوگرم بیشتر بوده و پیش بینی می‌شود، امسال ۳۰ هزار تن نخود از مزارع آذربایجان شرقی برداشت شود.

کارشناس مسئول حبوبات جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در ادامه گفت: کشاورزان استان بیشتر زمین‌های خود را به ارقام اصلاح شده آتا، آنا و منصور اختصاص داده اند.

وی اضافه کرد: تغییر تاریخ کاشت از بهار به پاییز و استفاده در ارقام اصلاح شده از عوامل افزایش تولید نخود در آذربایجان شرقی است.

عباسپور افزود: استفاده از آب سبز باران و کشت مکانیزه از دیگر عوامل افزایش میزان تولید نخود نسبت به کشت بهاره در استان است.