رئیس روابط عمومی مس آذربایجان انتصاب شد
رئیس روابط عمومی مس آذربایجان انتصاب شد
آرمان تبریز-فردین الهیاری با حکم مدیرعامل مجتمع مس آذربایجان رئیس اداره روابط عمومی این مجموعه شد.

 

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛فردین الهیاری از خبرنگاران باسابقه ورزقانی است که سابقه مجری گری در شبکه سهند را هم در کارنامه خود دارد.

کارشناس اداره روابط عمومی فرمانداری ورزقان، مدیر روابط عمومی شورای شهر تبریز نیز از دیگر سوابق وی عنوان شده است.

الهیاری پیش از این نیز رئیس اداره آموزش شهروندی معاونت حمل و نقل شهرداری تبریز را بر عهده داشته است.