انعقاد تفاهم نامه آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با شرکت مهاد صنعت
انعقاد تفاهم نامه آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با شرکت مهاد صنعت
آرمان تبریز-همزمان با هفته دولت ، تفاهم نامه آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با شرکت مهاد صنعت منعقد گردید.

آرمان تبریز-همزمان با هفته دولت ، تفاهم نامه آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با شرکت مهاد صنعت منعقد گردید.

این تفاهم نامه در زمینه آموزش تعمیرات ماشین های سنگین و دیزلی و نیز سواری همراه، با نوسازی و تجهیز کارگاهی دیاگ کلیه کارگاه های اتومکانیک سطح استان به امضاء طرفین رسید.