افتتاح مسابقات ورزشی کارکنان آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با رویکرد سلامتی و نشاط
افتتاح مسابقات ورزشی کارکنان آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با رویکرد سلامتی و نشاط
 آرمان تبریز-مسابقات ورزشی کارکنان آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در چهارمین روز از هفته دولت و مصادف با روز کارمند با حضور 16تیم ورزشی در رشته های والیبال، فوتسال، تنبس روی میز و دارت ویژه کارکنان ( زن و مرد ) در محل سالن ورزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز، در حال برگزاری است.

 آرمان تبریز-مسابقات ورزشی کارکنان آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در چهارمین روز از هفته دولت و مصادف با روز کارمند با حضور ۱۶تیم ورزشی در رشته های والیبال، فوتسال، تنبس روی میز و دارت ویژه کارکنان ( زن و مرد ) در محل سالن ورزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز، در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار ؛مسابقات ورزشی کارکنان آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در چهارمین روز از هفته دولت و روز کارمند، ویژه بانوان و پنجمین روز از این هفته با حضور ۱۶تیم ورزشی در محل سالن ورزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز، افتتاح شد.