عدم اجرای عدالت و شفافیت منجر به تغییر در ایدئولوژی جمعی می‌شود
عدم اجرای عدالت و شفافیت منجر به تغییر در ایدئولوژی جمعی می‌شود
آرمان تبریز-محمدرضا ایازی / با نگاهی گذرا به اتفاقات تاریخی، تجربه ثابت کرده است که در دوره‌ بحران‌های شدید اقتصادی،عدم توجه به عدالت و شفافیت در رده های تصمیم گیر ،معمولاً منجر به تغییر در ایدئولوژی جمعی می‌شود که در نهایت این رخداد می تواند معنای مفهومی به پیچیدگی مفهوم را مختل یا تحریف کرده و رد پایی از عدالت برجای نگذارد.

آرمان تبریز-محمدرضا ایازی / با نگاهی گذرا به اتفاقات تاریخی، تجربه ثابت کرده است که در دوره‌ بحران‌های شدید اقتصادی،عدم توجه به عدالت و شفافیت در رده های تصمیم گیر ،معمولاً منجر به تغییر در ایدئولوژی جمعی می‌شود که در نهایت این رخداد می تواند معنای مفهومی به پیچیدگی مفهوم را مختل یا تحریف کرده و رد پایی از عدالت برجای نگذارد.

انتخاب ناصواب درسطح پارلمان ها و مقام مجریه؛ دموکراسی وسیستم ناکارآمدی را برای یک جامعه به ارمغان می آورد که در نتیجه ناتوانی دموکراسی پارلمانی و قوای مختلف از جمله مجریه مشکلات جدی، مانند بیکاری، ناامنی،کم توجهی به آموزش و بهداشت، یا ناامیدی چشم‌اندازهای حیاتی را متبلور می نماید که در برخی ها حوزه ها این نقصان در کوتاه‌ مدت و مواردی نیز در دراز مدت می‌تواند باعث ایجاد جریان‌های خود به خود تکانشی و بحران زا گردیده و تعادلات و تعاملات جامعه را برهم کوبد.

افکار شهروندان که درجهاتی به همان اندازه منشعب می شوند همدردی با پلتفرم های سیاسی غیر دموکراتیک یا جنبش های شهروندی که خواستار آن هستند این سلایق سیاسی اجتماعی را، کم هزینه ترین راه و راحت ترین مسیر  می دانند.

عدالت، شفافیت و نظارت بر رفتار تصمیم گیران یک کشور رکن رکین دموکراسی وتوسعه آن است

به هر روی؛عدالت، شفافیت و نظارت بر رفتار تصمیم گیران در سطح عالی یک کشور رکن رکین جامعه دموکراسی و توسعه آن در اکثر شاخص هاست که «دکتر مسعود پزشکیان» نیز به درستی که دغدغه آن را دارد و بیشتر به دنبال  آن بوده است اما با نگاه متفاوت.

به نظر بنده از منظر ایشان؛ عدالت و شفافیت باید مصداق روش قیاسی ( از کلان به خرد و یا همان از کل به جز رسیدن باشد) نه استقرایی!

دکتر پزشکیان؛ نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری براین باور است:یکی از مهمترین مسائل گم شده درکشور، بحث عدالت است، ما از عدالت صحبت می‌کنیم، اما هیچ گاه سهم مناطق محروم را از نظر نیروی انسانی، منابع، فضا، تجهیزات و امکانات به شکل صحیح پرداخت نمی‌کنیم.

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مصر است؛ شما به مرز‌های ما نگاه کنید به طور مثال نفت، گاز و آب در خوزستان قرار دارد، اما هنگامی که به روستا‌های این مناطق سفر کنید بسیاری از آن‌ها مشکل آب، کار و فضا … دارند.

این نماینده مجلس تاکید می کند؛ سیستان و بلوچستان و کردستان نیز به این شکل هستند، اگر به آن‌ها نگاه کنیم عدالتی که از آن سخن می‌گوییم در میدان عمل چیزی از آن وجود ندارد و همه در اطراف تهران بزرگ می‌شوند در صورتی که در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری پیشگیری از توسعه نامتناسب و انتقال نیرو‌ها به مناطقی که تعادل بین منابع و مصارف وجود داشته باشد و یک آینده جلوتر را بتوانند ببینند مورد توجه قرار گرفته است.

باید FATF داخلی پیاده کنیم

پزشکیان با تاکیدبر اینکه داده‌ها در کشور باید شفاف شوندتصریح دارد:اگر داده‌ها در کشور شفاف شود به راحتی می‌توان جلوی قاچاق، زمین خواری، رانت و رشوه را گرفت. در مجلس وقتی برخی می‌خواستند FATF مخالفت کنند، می‌گفتند اگر این موضوع را بپذیریم آمریکا می‌فهمد ما چقدر پول را در کجا هزینه کردیم؛ من با پذیرفتن و یا نپذیرفتن FATF کاری ندارم، اما معتقدم FATF را پیاده کنیم و حداقل می‌توانیم کاری کنیم که پول درکشور گم نشود. علت گم شدن پول در کشور و پولدار شدن یک شبه برخی افراد که فقط یک حقوق عادی دارند به دلیل نبود داده و عدم شفافیت چرخش جریان پول و اموال و دارایی است.

مع الوصف اگردوره های مختلف تاریخی پارلمان های کشورمان ایران مورد تحلیل قرار گیرد تشابهاتی که در آن وجود دارد روند رکود اقتصادی و تغییر در قدرت دموکراسی. را می توان پارادایم در رابطه بین بحران ها دانست.
زوال اقتصادی، دموکراسی و فاجعه. مقایسه شرایط تاریخی کشورمان در ادوارهای مختلف با شرایط احتمالی فعلی کشورهای منطقه به ویژه خاورمیانه تأیید می کند که رابطه بین بحران و زوال دموکراتیک از یک سری الگوهایی پیروی می کند که بیشتر دامن گیر کشور های غیر دموکراتیک و مبتلابه عدم عدالت اجتماعی شده است.
فرآیندهای چرخه ای مرتبط با نظام سیاسی و اقتصادی زمانی پویایی دارد که فرایند عدالت اجتماعی و … با پارامترهای کشورهای کاملاً توسعه یافته در این ساحه مطابقت داشته باشد و منعکس کننده فرضیه ساخت جامعه ای است که در چارچوب یک دموکراسی قرار دارد، این رویکرد شدنی نیست و تحقق نمی یابد مگر با تقویت ارکان آموزشی و بیان یک نظام سیاسی پارلمانی مشارکتی تر، شفاف تر توام با عدالت.

گفتنی است بخشی از موارد ذکر شده اظهار نظرشخصی بنده می باشد نه صرفاً نقطه نظرات کلی آن بزرگوار.